Vår verksamhet

Solgården tar emot barn i åldrarna 1 - 12 år, vilket ger en möjlighet för syskon att gå i samma verksamhet. Med åldersintegrerad verksamhet främjas barns lärande av varandra samtidigt som barnet har en chans att utvecklas i sin egen takt. Fritidsbarnen åker skolbuss till och från Nästegårdsskolan i Kvänum.

Förskolan har eget kök där man tillagar husmanskost med svenska råvaror och i möjligaste mån även närodlat och ekologiskt.

På Solgårdens förskola och fritids har personal och föräldrar ett nära samarbete vilket ger föräldrarna möjlighet till både insyn och inflytande i sina barns vardag.

Under läsåret 20/21 arbetar vi med tema Språk.

Solgårdens friförskola och fritidshem
Solgården 2, 535 93 Kvänum
Telefon: 0512-70037