Solgården
Friförskola och fritids i Edsvära

Solgården är en friförskola och fritidshem som ligger på landsbygden i vackra Edsvära, 7 km från vår närmaste större ort Kvänum, där våra fritidsbarn går i skolan. Vi har djur och natur inpå knutarna med både skog, ängar och åkermarker, vilket ger stora möjligheter i verksamheten och stor frihet. Förskolan startade 1989, drivs sedan 2009 som en ekonomisk förening och har ett nära samarbete med vårdnadshavare, ortsbor, lokala företag och föreningar. Huvudmannen för verksamheten består av en styrelse.

På Solgården arbetar personal med olika behörigheter, kompetens och erfarenhet. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik för alla våra barn och elever. Vi är måna om en tydlig struktur och arbetar mycket i smågrupper under dagen. Vi strävar efter att alla ska få uppleva en glädje i att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få vara en tillgång till gruppen. Vi arbetar även med ”veckans barn” för att uppmuntra till självständighet och tillit till egen förmåga.

Vi har 2 förskoleavdelningar, Smultronet 1-3 år och Hallonet 3-5 år samt en fritidsavdelning Jordgubben 6-12 år. Vår verksamhet följer skollagen och vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18) och Läroplan för fritidshemmet (Lgr22). Vi har samma öppettider och avgiftssystem som de kommunala förskolorna och fritidshemmen i Vara kommun.

Förskolan och fritidshemmet arbetar regelbundet med att lära barnen brandsäkerhet, hygien (HYFS), integritet genom förskolebrevet/grundskolebrevet och barnkonventionen. För barn som går sitt sista år på förskolan arbetar vi med ett skolförberedande skolmaterial som heter Väpplarna. Vi arbetar också med bildstöd och TAKK i verksamheten.

I utformningen av lärmiljöerna har vi inspirerats av Reggio Emilia pedagogiken. För oss innebär det att vi arbetar med öppna ytor där materialet är i barnens nivå, vi har skapat ”rum i rummet” och vi använder oss av en del material inhämtat från skogen. Vi arbetar med olika projekt under en 5 års period för att utveckla och erbjuda barnen alla delar i Läroplanen.

För att ni som vårdnadshavare ska känna er delaktiga i verksamheten har vi en applikation som heter TYRA. Där får ni möjlighet att följa ert barns dagar genom en blogg där personalen regelbundet lägger upp bilder och filmer från deras verksamhet. I applikationen finns även händelser tillgängliga, med information om ex. utflykter, studiedagar med mera.

I verksamheten har vi eget kök som serverar frukost, lunch och mellanmål. Vi tycker att det är viktigt att barnen får bästa tänkbara mat för att växa och orka med allt roligt som händer på Solgården. Därför är vi stolta och glada över att vi har ett eget kök där kökspersonalen tillagar husmanskost från grunden. Vill ni se vad köket har att erbjuda så kan ni följa Solgårdens kök på Instagram: @solgarden.kok

Solgården har en stor utegård med många möjligheter till fysisk aktivitet. Gården är uppdelad i tre delar så att de olika avdelningarna kan dela upp sig under dagen. Vi har nära till naturen där skogen är alldeles intill, där barnen kan utforska fritt när de regelbundet besöker skogen.

Solgårdens friförskola och fritidshem
Solgården 2, 535 93 Kvänum
Telefon: 076-035 67 50