Kontaktinfo

Adress
Solgårdens förskola och fritidshem
Edsvära Solgården 2
535 93 Kvänum

Telefonnummer till avdelningarna
Smultron 1–3 år: 076-038 6788
Hallon 3–5 år: 076-038 7396
Jordgubben 6–12 år: 076-035 6750

Mail: info@solgardenedsvara.se

Rektor och skolchef
Vanja Widander
Tel: 076-035 65 32
Mail: vanja.widander@solgardenedsvara.se


Klagomålsrutiner
Klagomål ska först och främst lämnas till berörd personal och i andra hand till rektor.

Om ni inte är nöjda med deras hantering kan klagomål lämnas till styrelsen/huvudmannen. Vänd er då till ordförande Ulrica Bender på mejl: ulrica.bender@solgardenedsvara.se eller telefonnummer: 070-168 70 04.

Tänk på att detta främst är till för klagomål på den faktiska utbildningsverksamheten, det vill säga om ni anser att vår verksamhet skulle bryta mot någon lag eller förordning.

Rektor informerar styrelsen när klagomål inkommer gällande kränkande behandling och vilka åtgärder som vidtagits.

Önskar du ta del av verksamhetens likabehandlingsplan, ta kontakt med verksamhetens rektor och skolchef Vanja Widander.

Solgårdens friförskola och fritidshem
Solgården 2, 535 93 Kvänum
Telefon: 076-035 67 50